МЕНЮ САЙТА
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НАШИ ПАРТНЕРЫ


ЗМІСТ
( переглянути )


Оглядові статті


 • Вакулик В.В., Самойлюк В.В.
  Організаційно-правові підстави підстави земської ветеринарної справи у Наддніпрянській Україні кінця XIX-початку XX століть і вплив місцевих умов на їх застосування

 • Масликов С.Н., Вакулик В.В.
  Félis silvéstris cátus как объект ветеринарной деятельности • Ветеринарна морфологія та патологія


 • Gavrylin Pavlo, Rahmoun Djallal Eddine, Lieshchova Maryna.
  Anatomo-topographic features of lymph nodes in the dromedary (Camelus dromedarius)

 • Гаврилін П.М., Масюк М.О., Тішкіна Н.М.
  Особливості макроскопічної структури лімфатичних вузлів свині свійської

 • Мирний О.М., Оліяр А.В.
  Закономірності морфогенезу кровотворних компонентів органів універсального кровотворення та імунного захисту в плодів свині свійської

 • Rahmoun Djallal Eddine, Youhan Dirmon.
  Glaucoma in dogs and treatment with timolol • Фізіологія і біохімія тварин


 • Галузіна Л.І.
  Стан білкового обміну у динаміці росту страусів за їх промислового вирощування на тлі застосування Гуміліду

 • Коляда С.Г., Степченко Л.М.
  Динаміка загальної ліполітичної активності у різних локаціях травного каналу страусенят за дії Гуміліду

 • Лисничая Е.Н., Ефимов В.Г.
  Особенности исследования морфологического состава крови рептилий

 • Кокарев А.В., Масюк Д.М.
  Динаміка факторів неспецифічного імунного захисту у молозиві свиноматок за дії препарату «Імунолак»

 • Трокоз В.О.
  Вплив гідрофільного екстракту із лялечок дубового шовкопряда на реактивність організму телиць

 • Швeцова О.М., Степченко Л.М.
  Вплив біологічно активної кормової добавки Гумілід на фізіологічний статус та продуктивні якості свиноматок • Клінічна біохімія та токсикологія у ветеринарній медицині


 • Антоненко П.П., Суслова Н.І., Єфімов В.Г., Приварніков К.Е.
  Ефективність сумісної дії фітопрепаратів при диспепсії собак • Молекулярно-генетичні методи досліджень


 • Nedzvetskii V.S., Kirichenko, Sukharenko H.V., Masuk D.M., Baydas G.
  Thinner exposure disturbs neurospecific protein expression and leads to memory retention • Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині


 • Zazharskiy V., Davydenko P.
  Biologic properties of dissociative L – and forms of M. Bovis

 • Недосєков В.В., Нікітова А.П.
  Вдосконалення методу оцінки інактивованих антирабічних вакцин

 • Ткаченко О.А., Глебенюк В.В., Короленко Л.С.
  Епізоотичний моніторинг сказу в Дніпропетровській області

 • Прокушенкова О.Г.
  Гістологічна та імуногістохімічна діагностика хвороби Марека птиці

 • Шулешко А.А., Жорина Л.В.
  Болезнь Ауески у самки рыси. Клинический случай • Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції


 • Високос М.П., Милостивий Р.В., Тюпіна Н.П.
  Порівняльна оцінка впливу технологій і систем утримання на довголіття продуктивного використання корів голштинської породи зарубіжної селекції

 • Куцак Р.С., Кунєва Л.В.
  Проблема контролю якості і безпеки свіжих овочів і фруктів в умовах продовольчих ринків міста Дніпропетровськ • Паразитологія та інвазійні хвороби тварин


 • Олійник О.Б., Матвієнко Н.М.
  Аналіз захворювання коропових риб на крустацеози у рибницьких господарствах Вінницької, Київської та Черкаської областей

 • Шендрик Х.М., Пономар С.І.
  Ефективність антигельмінтиків групи альбендазолу за стронгілоїдозу телят • Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва


 • Гогитидзе Н.А., Калиниченко А.А.
  Использование ферментно-пробиотических препаратов в кормлении поросят-сосунов