МЕНЮ САЙТА
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НАШИ ПАРТНЕРЫ


ЗМІСТ
( переглянути в PDF )


Ветеринарна морфологія та патологія


 • Гаврилін П.М., Сосоний С.В., Мирний О.М.
  Особливості динаміки відносної площі тканинних компонентів кісток скелета плодів великої рогатої худоби

 • PAVEL N. GAVRILIN, ELENA G. PROKUSHENKOVA, DMITRIJ N. MASJUK, NATALIA G. PEREPECHAEVA
  PECULIARITIES OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF DOMESTIC BULL’S LYMPH NODES PARENCHYMA (BOS PRIMIGENIUS TAURUS L.)

 • Гаврилін П.М., Перетятько О.В.
  Особливості постнатального морфогенезу та структурно-функціональної спеціалізації паренхіми лімфатичних вузлів птиці

 • Гаврилин П.Н., Лещева М.А., Тишкина Н.Н.
  Морфологические аспекты функциональной специализации паренхимы лимфатических узлов у зрелорождающих продуктивних млекопитающих

 • Гаврилін П.М., Барсукова В.В.
  Особливості структурно-функціональної організації та морфогенезу лімфоїдних структур слизової оболонки тонкої кишки в мускусних качок

 • Корейба Л.В., Плужник Д., Герасимова В.
  Поширення та взаємозв’язок маститу із післяродовою патологією у корів в умовах господарств Дніпропетровської області

 • Масліков С.М.
  Офтальмологічна патологія котів в умовах міста Дніпропетровська

 • Прокушенкова Е.Г.
  Особенности внутриорганных лимфатических сосудов желудка поросят • Фізіологія і біохімія тварин


 • D. MASYUK, A. BUGAY, P. GIBSON, M. TSVILIKHOVSKY
  IMPROVED ISOLATION AND PURIFICATION OF PLASMA MEMBRANE FRACTIONS FROM SMALL INTESTINAL ENTEROCYTES OF BOVINE FETUSES

 • Бобрицька О. М.
  Біорезонансна методика як альтернативний метод визначення

 • Буров В.О., Самойлюк В.В., Сентюрін В.В., Куцак Р.С.
  Новий спосіб оцінки якості сперми та метод підвищення живучості сперматозоїдів

 • Гаращук М.І.
  Використання гумату натрію з метою корекції обміну речовин у молодняка свиней

 • Єфімов В.Г., Ракитянський В.М.
  Вплив гумінових речовин на мінеральний обмін у корів

 • Суслова Н.І., Грибан В.Г.
  Вплив системи утримання, віку і продуктивності тварин сірої української худоби на концентрацію фосфоліпідів крові в різні сезони року

 • Немировський В.І., Лисенко В.В.
  Характеристика лікування бронхопневмонії телят з використанням настою лікарських трав у поєднанні з методами електрорефлексотерапії • Клінічна біохімія та токсикологія у ветеринарній медицині


 • Антоненко П.П., Постоенко О.В.
  Ефективність сумісної дії фітопрепаратів при диспепсії телят

 • Семьонов О.В., Шкваря М.М.
  Оцінка ефективності використання “Вітуролу” як засобу профілактики сечокислого діатезу курей

 • Югай К.Д., Бобрицька О.М., Антіпін С.Л.
  Дослідження дії атропіну на обмін азотистих речовин між кров’ю та травною системою • Молекулярно-генетичні методи досліджень


 • Масюк Д.М., Недзвецький В.С., Цвіліховський М.І.
  Пренатальна модуляція експресії рецепторів до імуноглобулінів G кишкових клітин великої рогатої худоби • Гігієна тварин, ветеринарно-санітарна експертиза, стандартизація, якість та безпека с.-г. продукції


 • Сапронова В.О., Горчанок Н.В.
  Санітарно-радіологічні показники м’яса риби, ураженої мікроспоридіями роду Kudoa

 • Яценко І.В., Бондаревський М.М., Кам’янський В.В.
  Судова ветеринарна медицина – наука і навчальна дисципліна • Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва


 • Микитюк В.В., Бегма Н.А., Скрипник Р.А.
  Використання соняшникового лецетину в раціонах свиней