МЕНЮ САЙТА
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НАШИ ПАРТНЕРЫ


Архів номерів:
2012 Т.1. №1
2014 Т.2. №1

Рік заснування: 2012
Засновник: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Галузь науки: ветеринарні науки, сільськогосподарські науки
Періодичність: 4 рази на рік
 
Фахова реєстрація у ВАК України: наказ Міністерства освіти і науки України №455 від 15.04.2014 року.
Головний редактор: Кобець Анатолій Степанович, ректор університету, професор
Заступник головного редактора: Гаврилін Павло Миколайович , д.вет.наук, професор
Відповідальний секретар: Лєщова М.О., к. вет . наук, доцент
Члени редакційної колегії: М.П. Високос, д.вет.н, В.О. Величко, д.вет.н., Д.Ф. Гуфрій, д.вет.н., Д.М. Масюк, к.вет.н., О.А. Ткаченко, д.вет.н., В.О. Ушкалов, д.вет.н., І.В. Яценко, д.вет.н.
П.П. Антоненко, д.с.-г.н, В.С. Козир, д.с.-г.н., Я.І. Кирилів д.с.-г.н., В.В. Микитюк, д.с.-г.н., С.Г. Піщан, д.с-г.н., В.Т. Сметанін, д.с.-г.н., О.В. Хмельова, к.с-г.н., Т.П. Шкурко, д.с.-г.н.
Адреса редакції: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 276

Тел./факс. (0562) 36-17-14

(0562) 68-54-08

E - mail : bulleten.ndc@mail.ru

Сайт: http :// www . biosafety - center . dp . ua /
Додаткові відомості: інформація для авторів    информация для авторов


Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК