МЕНЮ САЙТА
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НАШИ ПАРТНЕРЫ

Мета роботи - з’ясувати закономірності морфо-функціональної спеціалізації та морфогенезу паренхіми центральних та переферичних органів кровотворення та імунного захисту тварин на різних рівнях структурної організації, в тому числі на рівні популяцій та субпопуляцій імунокомпетентних клітин в нормі та в умовах інтенсивної дії чинників людської діяльності. Розробити молекулярні методи визначення імунного статусу свійських тварин та екологічно безпечні способи його корекції.

Очикувані результати : морфологічні маркери функціонального стану органів кровотворення та імунного захисту тварин на різних етапах онтогенезу. Імунохімічні методи визначення імуного статусу в продуктивних ссавців та птиці та способи його корекції із застосуванням сучасних біотехнологій.cialis